Gryende känsla

Gryende känsla

Vi Socialdemokrater hoppas att det gryr en känsla, tanke och vilja att förändra detta spektakel till arbetsmarknadspolitik. Vi vill se bevis för att ett samhälle inte skulle må bra, när alla medborgare mår bra, när alla kan få en bit av kakan. För så är det inte nu. Alla får inte del av kakan. Alla mår inte bra. Alldeles för många mår rentav urkass. Så, varför kan inte Sverige ha en mer solidarisk fördelningspolitik? Punkt.

Människor som har basbehoven tillgodosedda via ett reguljärt förvärvsarbete, mår inte bara bra, de behöver inte finna alternativa, ibland ljusskygga, försörjningsvägar. Vi Socialdemokrater välkomnar Er som idag balanserar på marginalerna, många gånger under, till en ny folkrörelse. Fast egentligen gammal. En som återuppstånden, för vi har gjort det förut, står upp mot överhetens tro att hungriga arbetare jagar (arbete) bättre. Men, det skapas knappt inga arbeten idag. Vad skall man då jaga? Regnbågar? Punkt.

Begreppet arbetarrörelse är en ännu ledig domän som inte kapats av Alliansen. Då det begav sig förra gången stämplades vi Socialdemokrater praktiskt taget som terrorister, militär kallades in och människor som fredligt visade sitt missnöje sköts ihjäl. Idag utmålas andra folkslag som terrorister. Vi värnar allas lika värde. För det är vi väl? Punkt.

Idag har regeringen återinfört fattigdomen. Inte av misstag. De har säkerställt att ungefär 2/3 av Sveriges befolkning har en illusorisk nettolönehöjning. Det är dessa som säkerställer valmajoritet. Resterande göms i jobb- och utvecklingsgarantin under tvång annars skrivs man ut från ersättningen. För A-kassa finns inte längre i den rätta bemärkelsen. Regeringen betalar privata aktörer för att hålla folk i tvingande sysselsättningar. Det vore ju bedrövligt om överheten skulle finna dem ute i öppenheten som en påminnelse om var deras överflöd kommer från. Vi Socialdemokrater vill dra fram detta i dagsljuset. Då kanske det inte smakar lika bra att ”vaska”, dvs att beställa in två flaskor skumpa, dricka en och slå den andra i vasken, för att man har råd. Punkt.

I Sverige råder ingen arbetsbrist. Det som råder brist på är pengar, efter alla segregerande skatteavdrag. Det är mycket skickligt inarbetat att numer ser ingen fram emot avtalsrörelsen utan nästa jobbskatteavdrag. Att det innebär att bruttolönen står still, pensionen likaså och tt man själv måste pensionsspara, vilket bara en del av befolkningen har råd till, verkar ingen tänkt på? Vi Socialdemokrater är djupt oroade över utvecklingen, inte att det finns krafter i samhället som verkar i denna riktning för det har det alltid funnits, utan att vi med rösträtt så lättvindigt gått på det nu. Vi saknar grunden idag, en sann arbetarrörelse, grunden till de flesta av samhällets byggstenar som sittande regering lyckats kapa åt sig som sina egna begrepp. Den svenska modellen. Från Alliansen? Ur led är tiden. Punkt.

(S)tefan Andersson för S Vänersborg 18 jan. 2012

Taggar: