Hamn i Vargön

ett lyft
Som nybliven pensionär, efter att ha jobbat nästan 24 år på Vargön Alloys och även fått uppleva den ”tragiska” nedläggningen av Holmens pappersbruk, så förstår jag mycket väl hur viktig utbyggnaden av hamnen och industriområdet i Vargön är.
Vargöns nerlagda brukskontor
Det företag, RENEWCELL, som satsar på nya spännande produkter genererar ca 200 st. nya jobb i steg 1 och ytterligare ca 200 i nästa steg.

Från söder, här något till höger om bildkanten kommer utrymme för järnvägsspår mot Trollhättan och den nya infarten till området.

Detta blir naturligtvis ett jättelyft för Vargön och Vänersborgs kommun.

Vad jag däremot inte förstår, är hur Per Sjödahl, Miljöpartist och Vargöbo, kunde rösta NEJ till detta i fullmäktige den 12 juni 2013 med hänvisning till en redan avstyckad industrimark, som varande bördig jodbruksmark.
Två kajplatser i vinkel med varandra.

 Text:Kenneth Per(S)son

Foto: Leif Höglund