Nya moderaterna

Nya Moderaterna är enda arbetarpartiet ?

Svar till Tomas Tobé, Mikael Cederbratt,s insändare i ttela lördag 17 mars 2011

Ni citerar undersökningar. Närmre verkligheten än så kommer Ni väl inte?

 

Vi kan berätta en annan verklighet, egen upplevd.
När vi möter människor på samhällets baksida, som saknas i Er statistik, som inte fått nystartsjobb. Ni har sålt ut jobb- och utvecklingsgarantin (också).


Entreprenörer har fått ett nytt paradis, att sysselsätta människor i denna "garanti".

I fas 3 kan vi tala om utanförskap
Stora grupper av "deltagare" tvingas ihop kring en sysselsättning, oftast fjärran från någon kontakt med "arbetsmarknaden", till en ersättning som de i många fall inte kan leva på. Kronofogden är inte sällan efter dem.

Vidare har de en karens på 600:- per månad AF (arbetsförmedlingen) betalar ut resetillägg.
Vi möter människor som var månad får ut 5.600:-, varav upp till 600:- avgår för att ta sig till "jobbet". Vägrar de skrivs de ur AF och mister sin ersättning.

Slavhandel är det man närmast tänker på.

Detta sker med tyst medgivande från AF, som sitter i den rävsaxen att regeringen ålagt dem ordna detta, varför de tar tacksamt emot denna stordrift utan att ställa för många frågor, kan man undra.

På raka frågor från media, står cheferna på AF och menar att "vi står väl rustade".
Att göra vad? Ge folk arbete?

Vi möter också människor som vittnar om Edra "stimulerade" arbetsgivare som bett arbetssökande "deltagare" att uppvakta sin AF-handläggare om att få det tilltänkta jobbet omvandlat till en fas 3-plats.
Så att arbetsgivaren inte behöver betala nån lön, utan istället får en ersättning på dryga 5.000:- per månad för omaket att hålla "deltagaren" ur statistiken (den Ni läser).

Vi kan till och med namnge arbetsgivare som gör så här, men väljer låta bli.

Ni vill erbjuda högre pensionsålder. De som vill, har väl hela tiden kunnat fortsätta jobba?
Vilket är dyrast då? Behålla människor i tjänst och låta en ungdom gå arbetslös eller få dem som ska betala våra pensioner i framtiden i jobb?

Skälet är väl det att vi föräldrar kan inte förmå oss putta ut barnen ur boet innan de får jobb.
Föräldraskapet betalar det åt Er som egentligen borde vara en samhällskostnad!

Ta blicken ur statistiken och tala med riktiga människor istället. Dom där hubotarna som framställer Edra styrverktyg, saknar nämligen en synnerligen viktig mänsklig egenskap; empati. Gör Ni det också?
Det tycks så, annars hade man inte kunnat kalla sig moderat arbetarparti utan att rodna.

 

Kenneth Per(S)son & Stefan Ander(S)son

Taggar: