Ökad handlingskraft

Vi socialdemokrater vill öka handlingskraften i Vänersborgs kommun

Vi vill att företagen i kommunen dammsugs så vi vet vad för slags kompetensutveckling som behövs för att bli anställningsbar.
Detta borde redan vara gjort.

Vi vill snarast få till en kartläggning över vem/vilka företag som står inför generationsväxlingar ooch hur många arbetstillfällen det rör sig om.
Detta borde också varit gjort.

Vi vill undersöka möjligheterna inom de gröna näringarna för att skapa nya jobb.

Vi vill att KomVux och Högskolan Väst rusttar för de utbildningar som näringslivet efterfrågar.

Vi har aktivt jobbat för inre vattenvägar (Vänern och Göta Älv) och nu är det snart verklighet.
För att skapa arbetstillfällen och öka möjlighet till transporter kommer vi att påskynda en flytt av hamnen till Vargön.

Vi vill fortätta skapa möjligheter för utveckling av Vargöområdet.

Vänersborg juni 2012
Marie Dahlin, kommunalråd  Lennart Niklasson, ordförande Arbetarkommun