Pension

I januari 1994 gjorde Socialdemokrater, Moderater, Folkpartiet, Centerpartiet, och Kristdemokraterna upp om en reform av pensionssystemet.
Princippropositionen lades fram av dåvarande socialförsäkringsministern Bo Könberg (FP).

Beslut fattades i Riksdagen i juni 1994.

Genomförandegruppen, i denna ingick när det gällde "ekonomiska beslut med stor räckvidd,"
också de ekonomisk-politiska talespersonerna. De var Bo Lundgren (M), senare Mikael Odenberg (M), Karin Pilsäter (FP), Per-Ola Eriksson (C), Mats Odell (KD) och Arne Kjörnsberg (S).

Denna grupp hade till uppgift, att lägga fram följdförslag till Princippropositionen. Enligt beslut i Riksdagen skulle det nya Inkomstpensionssystemet vara autonomt, det vill säga fristående från statens budget. 

Som en följd av detta flyttades betalningsansvaret för förtidspensionen, den nya
garantipensionen och efterlevandepensionen från ATP-systemet och därmed AP-fonderna till statens budget.
Då var det naturligtvis självklart att pengarna skulle flyttas med från AP- fonderna. De framtida kostnaderna för detta beräknades till storleksordningen 320 miljarder.

Alla partier i Genomförandegruppen, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna
och Socialdemokraterna var överens om att begränsa överföringen till 258 miljarder.
Detta blev också Riksdagens beslut.

Det står naturligtvis var och en fritt att kritisera Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna för det nya pensionssystemet. Men sluta med lögnerna.

Göran Persson har varken tagit eller stulit några miljarder från pensionssystemet.

Kenneth Per(S)son

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-06 12:19