S säger NEJ till utökad privatisering inom vården

 

Till socialnämndens senast sammanträde hade socialförvaltningen tagit fram en utredning om vilka konsekvenserna blir om LOV, lagen om valfrihet, införs inom hemvården.

Den borgerliga oppositionen vill införa ett valfrihetssystem men S och C majoriteten i socialnämnden röstade emot.

Socialnämndens beslut blev att utredningen skall läggas till handlingarna.