Snedvriden

politisk debatt

Moderaterna startar en egen blogg för att nå ut med sitt budskap. TTELA har ställt frågan frågan till S, vad blir motdraget?

TTELA är ju en spelplan med en närmast total övervikt för Alliansens budskap.  Det är flera, och aktuella debattinlägg som Vänersborgs Arbetarkommun har formulerat, har inte ens införts i tidningen.

Vi har hela tiden trott att en tidning faller under en opartiskhet, så när som på ledarsidan.

Men genom att sovra debattinläggen, så uppnår man två saker, vilket är ganska smart. Det första är att S budskapet inte kommer fram, det andra är att läsare/väljare undrar varför S inte bemöter Allianspartierna.

Kanske anser man att vi saknar politiskt bärkraft och inte är värda en röst.

I kommentarsfälten i TTELAs nättidning framkommer det flera gånger att man önskar få veta hur S tänker i ett antal samhälleliga spörsmål.

Det är inte undra på, när våra debattinlägg nästan aldrig publiceras.

Så vår motfråga kring detta med politiska partiers bloggar är, vill TTELA trycka politiska diskussioner/debatter ut ur tidningen? Bara S eller alla partiers?

Eller vad är annars skälet till att TTELA frågar oss om "vad som skall bli vårt motdrag" ?

Kenneth Per(S)son &  Stefan Ander(S)son för Vänersborgs arbetarkommun

Taggar: