Stora skillnader

Statsminister Reinfeldt (M) hyllade på moderatstämman i veckan ”socialdemokraternas insats för Sveriges utveckling” Han talade om ”det goda samhället” och menade att där är socialdemokraterna den ”pusselbit” som mest bidragit till Sverige när det gäller strävan om jämlikhet.

Socialdemokraterna sa, i ett historiskt perspektiv,  att ” när det här landet blir rikare skall det komma alla till del”, säger Reinfeldt.

 "Vi, moderater, vill inte se för STORA SKILLNADER, vi vill ha en sammanhållning i befolkningen."

 Vad menar han då med ”inte för stora skillnader”? 

Måste man, som nu sträva efter rejält stora skillnader? De som har jobb belönas och de som inte har jobb som inte finns, de straffas ekonomiskt för att till slut hamna i det förhatliga Fas 3.

Det om något visar väl på STORA SKILLNADER.
Jag har frågat tidigare, flera gånger och frågar Moderaterna igen: Hur många av alla arbetslösa tror ni, är SJÄLVA skyldiga till sin arbetslöshet?  


Vilkas beslut är det som har givit det resultat som råder på arbetsmarknaden i Sverige idag?

Kenneth Per(S)son 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-21 08:59