Urban Bäckström

Svenskt Näringsliv, är bekymrad över Stefan Löfvens (S)
”hot” om att begränsa arbetskraftsinvandringen. Han visar t.ex. på bristen av kompetenta it-operatörer i Sverige. Han vill att vi skall ”importera” dessa från Indien istället eftersom dessa personer anses ha mycket hög kompetens.

Orsaken till detta kunskapsförsprång, är att sittande regering är mycket mer sugen på att skattesänka än att hjälpa svensk arbetskraft och, faktiskt Urban Bäckström, även svenskt näringsliv. De avstår från att satsa medel när konjunktur eller andra faktorer bromsar in tillväxten och sysselsättningen sjunker. Urban Bäckström, du måste inse att det inte håller att sätta allt större skaror i en sysselsättningens limbo, i syfte att skenbart spara pengar. Till slut finns ingen avsättning för varor och tjänster för vem har råd i framtiden.

Du måste ta lika stort ansvar för att det ska finnas köpstark svensk arbetskraft, som arbetarrörelsen tar ansvar för att det ska finnas skicklig arbetskraft när ni behöver. Detta system kallas win-win och du har kanske hört talas om det på någon chefs-kurs?

Detta framstår alltmer som ett medvetet val från Alliansens sida eftersom man inte visar något större intresse för utbildningar överhuvudtaget. Resonemanget går väl att det är mycket billigare att anställa personer utifrån och erbjuda dem en lägre lön än vad som annars hade utbetalats? Här kommer ju inga kollektivavtal att ”se dagens ljus”. Den här ”modellen” späder ju på vår egen arbetslöshet ytterligare och Urban Bäckström och hans kompisar ser troligtvis fram emot när massan arbetslösa står ”med mössan i hand” och tigger arbete. Är det verkligen så här vi vill att man behandlar den ”Svenska modellen”.  Sverige har trots allt de facto den lägsta ”konfliktprocenten” i hela Europa.

Ge dock akt Urban, det är kortsiktigt tänkande! Kanske vill du inte tänka långt eller ta ansvar? Ni behöver avsättning för varor och tjänster. Ni propagerar gärna för att vi ska köpa svenskt. Varför då? Ni är ju inte ett dugg rädda om svensk arbetskraft. Enbart om höga vinster. Förändringar i arbetslivet genom ökad press, stress och ständiga förändringar gör folk alltmer sjuka. Rehabiliteringar och förebyggande hälsoarbete har numer stora brister och fungerar inte enligt Karolinska Institutets utvärdering av rehabiliteringsgarantin.

Nä, Urban Bäckström, detta håller inte. Inte ens för er i längden.

Stefan Ander(S)son och Kenneth Per(S)son