Varför

Varför?

 • Varför använda medel till privata kompletterande aktörer istället för att anställa?
 • Varför säga upp för arbetsbrist, när en stat, en nation, egentligen aldrig har arbetsbrist?
 • Varför tycker Alliansen att allt ska konkurrensutsättas, utom arbetsgivarna?
 • Varför tror vi att skattesänkningar ger reallöneökningar egentligen?
 • Varför lär vi oss aldrig innebörden i det amerikanska uttrycket; there are no free lunches?
 • Varför tror vi oss kunna äta oss mer än mätta?
 • Varför tror vi att vissa jobb är så mycket mer värda än andra?
 • Varför kan vi inte året 2013 eliminera löneskillnaderna mellan män och kvinnor?
 • Varför använder inte Alliansen medel till ökad offentlig upphandling och fler jobb?
 • Varför har vi inte reagerat ännu, gjort någonting eller sitter vi nöjda med småsmulor från rikemansborden?
 • Varför ska en tredjedel av oss ha det sämre för att resten ska ha det bättre?
 • Varför har vi glömt vad solidaritet innebär?
 • Varför är vi inte alliansfria längre, när det höll oss från kriget?
 • Varför övar vi stridsflyg med NATO, är det för att få vara med nästa gång det smäller?
 • Varför inser vi inte att alliansfrihet minskar sannolikheten för att bli en måltavla?

Nästa tillfälle att rösta är för ett alliansfritt Sverige, i sann fred med omvärlden tillika inom våra gränser i september 2014

Kenneth Persson & Stefan Andersson