Budget 2014

VAR FINNS STRATEGIN HOS DE STYRANDE I VÄNERSBORG?

 På kommunstyrelsen den 6 mars beslutades det om budgetramar för 2014. Vi som näst största gruppering avstod från att rösta och hade inget eget förslag.

Vi har deltagit i budgetberedningen men hela tiden legat lågt och avvaktat de styrandes strategi och utveckling av kommunen. Därav kom inget. Vi ser tydliga behov och tecken på saker som behöver tas i samband med budget.

Då socialdemokraterna och Centerpartiet styrde ihop fanns en tydlig strategi när det gällde infrastruktur, landsbygdsutveckling, tillväxt och skola.

Då tänker vi på tävlingen om kulturaxeln, dubbelspår och utvecklingen av resecentrum, inköp av området i Vargön där tidigare Holmen låg, bredbandsutbyggnad och ingen nedläggning av landsbygdsskolorna m.m.

I årets budgetramar finns det,vad vi känner till, ingen strategi bakom siffrorna. Vi har vid ett flertal tillfällen efterlyst vad de styrande har för tankar om framtiden vår kommun.

De frågor vi vill koppla till 2014 är bl.a situationen för skolan vad gäller Blåsut och Öxnered, utveckling av centrumkärnorna, utökad infrastruktur, boendeplaner m.m.

Vi vill utveckla vår kommun genom att ha boendeplaner klara att bygga på INNAN ev intressenter visar intresse. Vi vill bygga en skola för barn och ungdomar boende i Västra stadsdelen, vi vill att sportcentrum ska renoveras och hålla hög kvallitet för de 11 000 ungdomar som vistas där varje vecka, vi vill marknadsföra kommunen mot bl.a. Göteborgsregionen som den goda boendekommunen och med ett utvecklat infrastrukturnät. Både för att resa och jobba hemifrån, vi vill utveckla vårt kultur- och föreningsliv så de förstärker kommunen som bra boendeort. Vi vill mjliggöra en flytt av hamnen för att skapa centrumnära boende och utveckla sjöfarten för att kunna flytta gods från vägnät/järnväg för att möta de miljökrav EU ställt ut.

Dessa frågor är viktiga för oss och vi vill att Vänersborgarna ska veta vad som ligger bakom de siffror vi kommer att presentera längre fram i vår.

Denna diskussion/strategi väntade vi på hela budgetprocessen – men den kom aldrig.

Marie Dahlin (S)             Bo Carlsson (C)

Socialdemokraterna        Centerpartiet
 

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-10 12:50
Taggar: