Handlingsprogram 2015-2018

Framtidspartiet

Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla
oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla potential. 
Som bygger på solidaritet, tillit och samarbete
 
Ett samhälle där vi kan få en god ekonomisk utveckling i vilken vi fördelar resurserna
så att de kommer alla till nytta.

Vi vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där människors
livskvalitet ökar utan att det skadar år gemensamma miljö.  

Dagens tillväxt ska inte ske på bekostnad av framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv.  

Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Sverige. 
Då måste vi bryta utvecklingen vi sett de senaste åren med växande arbetslöshet,
sjunkande skolresultat och ökande ojämlikhet. 

Då krävs en framtidsinriktad politik som gör Sverige till ett ännu bättre land att leva i. 

Taggar: