Arbete

Vi socialdemokrater har ett mål som är viktigare än alla andra.

Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU 2020.

Vårt mål är arbete åt alla. Kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppgift.

Jobbet är för de allra flesta en väldigt positiv och viktig del av livet.
Arbete ger en egen inkomst, gemenskap och utveckling.

Att alla människor arbetar och försörjer sig möjliggör en bra välfärd av högsta kvalitet, ett samhälle som håller ihop och ökad jämlikhet.

Om socialdemokraterna vinner regeringsmakten garanterar vi ungdomar utbildning eller praktik efter 90 dagars arbetslöshet.

Socialdemokraterna i Vänersborg vill:

Skapa sommar praktik för alla under 19 år.

I dialog med företagen få fler i arbete och sysselsättning.  Erbjuda utbildning för de som inte har gymnasiekompetens.

Garantin om utbildning och praktik inom 90 dagars arbetslöshet ska genomföras i kommunen.

Kommunen som arbetsgivare:

Att heltidsanställning ska vara en rättighet och deltidsanställning en möjlighet för anställda i Vänersborgs Kommun.