Kultur och Fritid

Vi socialdemokrater ser kulturen som en viktig del av välfärden. 

Konsten och kulturen är starka krafter som kan bidra till att skapa ett rikare samhälle att leva i. 

Folkbildningen med dess bildningssträvanden, och sitt fokus på det livslånga lärandet, ska utvecklas. 

I en socialdemokratisk kulturpolitik är amatörkulturen och det professionella kulturlivet varandras förutsättningar.

Vi vill uppmuntra engagemang. Alla såväl yngre som äldre kunna känna delaktighet och vara medskapande. 

Därför vill vi skapa goda förutsättningar för ideella föreningar, kooperativ, samfund och andra sammanslutningar i det civila samhället och forma framtiden i en levande dialog med dessa.

Socialdemokraterna i Vänersborg vill:

Ge alla ge alla barn tillgång till idrottsutövande och eget kulturellt skapande. 

Utveckla kultur- och musikskolorna och möjliggöra att alla barn och ungdomar har möjlighet att delta.
Exempelvis gratis musikskola för barn och ungdomar.

Öka stödet till föreningarna.
Utveckla våra badplatser och göra dem tillgängliga för alla.

Bygga en multiarena på Hallevi i Vargön.

Stärka biblioteken som mötesplats.

Anlägga konstgräs i Brålanda, Frändefors och Vargön. 

Styra gymnasieskolans estetiska program till Vänersborg.

Utveckla festivalstaden Vänersborg.