Näringsliv

Sverige behöver en starkare näringspolitik som skapar fler jobb. 

Socialdemokraterna vill förbättra företagens förutsättningar för innovation, export och tillväxt. Det är viktigt för jobb och välfärd.

Socialdemokraterna vill stärka de näringspolitiska insatserna. Småföretag och entreprenörer måste ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas.

Socialdemokraterna i Vänersborg vill:

Göra det lätt för företag att etablera sig i vår kommun. 

Exempelvis genom att tillhandahålla bra markområden för företagarna och effektivisera handläggningen i kommunen för företagen.

Utveckla besöksnäringen i kommunen.

Fortsätta utveckla Vänersborg till en mötesplats för kultur, evenemang och idrott.

Stödja utvecklingen på innovativa centra, exempelvis gamla Holmenområdet i Vargön.