Medlemsmöte 18 oktober 2012

Folkets Hus Rådhussalen i Vänersborg

 Uppföljning handlingsprogram 2011-14:

Här kunde församlingen konstatera vid genomgång av de trettiotre punkterna, att tolv punkter hade genomförts,  fem delvis och resterande här hade inget eller mycket lite skett.
Sammantaget och med betänkande av att handlingsprogrammet upprättades med tanke på att S skulle styra, så påpekade Niklasson, är det ganska ett hyfsat resultat.

Exempelvis jobbas det i olika grupperingar.
Bland annat Marie Dahlin hårt med Vargön, företag och hamn.

Även i Fyrbodal och region.
Förbättrad E45:a norrut, fler boende i våra landsbygdssamhällen, tågstopp Brålanda som ett par exempel.

Det blev även tid till röstning, i kaffepausen,  Vänersborgs Arbetarkommun skall ha två representanter till partikongressen 3-7 april 2013 i Göteborg.
Röstning på delegater för Partikongressen 3-7 april 2013

Handlingsprogram 2015-18:

Tanken är att detta skall tas på ett medlemsmöte i december 2013, för att på det sättet få längre tid att jobba med frågorna inför valet 20114.

Det avsattes bikupor, där diskussionens vågor gick höga. Niklasson tog med sig, frågorna, till den grupp som skall jobba vidare, med frågorna.
Det blir fler tillfällen  för detta och ute i föreningarna önskade Lennart att arbetet snart tar fart.

Lennart Grann önskade att sutdieorganisatören Sjöling får ut information i föreningarna och får igång studiecirkeln, "Arbete åt alla“ som är ett samarbete mellan ABF och S. Denna kan utföras på fyra tillfällen.