Medlemsmöte 19 september 2013

- Info om Kunskapsförbundet Väst, 
Theresia Nordlund (S) Vänersborg
Theresia Nordlund
om bl a programfördelningar mellan de tre skolenheterna.
(Birger Sjöberg, Nils Ericsson och Magnus Åbergs-gymnasierna)

- Mini-seminarie med
  Christin Slättmyr
Kenneth Borgmalm och Christin Slättmyr om det kommande regionala handlingsprogrammet.
 Några av punkterna handlade om framtidens kollektivresor och sjukvård i ett perspektiv fram till 2018/-22-30.