Medlemsmöte 25 april 2013

Vänersnäs Bygdegård och våren är inte riktigt här, när det gäller temperaturen, men solen sken
Ros flagga
Theresia Nordlund småhuttrar i samband med att hon går tipspromenaden
Theresia Nordlund
I väntan på fler kamrater och mötesstart lite snack på trappen, för de som gjort promenaden och fått sig en varmkorv till livs
Trappmöte
Inne hade Lennart Niklasson och Kenneth Borgmalm laddat upp med bilder och med en genomgång från kongressen, drog de viktiga huvudrubriker. Deltagarna kom med en hel del inskjutna frågor som blev till disskussioner.

Här nedan några av de punkter från Framtidskontraktet som Lennart och Kenneth redovisade.
Kenneth Borgmalm
En huvudrubrik som kan sättas på kongressen är: 
Ekonomin växer när människorna växer

Full sysselsättning är det första stora målet, med stora investeringar i skola och utbildning. Fler jobb är grunden för allt.
Välfärden bidrar till att hålla ihop samhället det ger frihet och trygghet samt ökar jämlikheten.

Sedan finns många olika delar, bl a sa Kenneth att man skall tvinga Riksbanken att ha ett sysselsättningsmål inte att de enbart skall sysselsätta sig med räntepolitiken. Han tryckte vidare på, bättre välfärd före sänkta skatter.

En stor fråga var bostadspolitiken, där kongressen konstaterat att det måste till bostadsbyggande för att möta bostadsbristen.

Lennart redogjorde om infrastrukturen, kommunikationer, som i kontraktet är en stor fråga.
För Vänersborgs del är här bl a höjden på den bro som skall byggas i Göteborg samt dubbelspår mellan Öxnered och norska gränsen av lokalt starkt intresse.

Frågan som Löfven ville förlora på kongressen, 90 dagar. Den står för att ungdomar inom den tiden skall ha jobb eller studier.
Programenligt förlorade partistyrelsen, och i Framtidskontraktet har det blivit en viktig punkt.

Framtiden är här, alla generationer med från början
Framtiden


För första gången har kongressen genom Framtidskontraktet satt mål

Ett av flera är att alla elever skall nå målen i grundskolan, delmålet här är att till 2020 skall antalet elever som uppnår detta vara halverat så de kan komma in i gymnasiet. Här ingår att förstärka förskolan, från tvåårs åldern och att skapa en skola utan sociala klyftor.
Alla ska ha en fullständig gymnasieexamen före 25 års ålder, 2020 skall målet vara att minst att 50% skall ha examen. Tanken här är att 2020 skall hälften av 30-34 åringarna ha minst två års högskolestudier.

Om välfärden, en mycket stor del av kongressen och kontraktet framhöll Lennart,
-stärk den generella välfärden, den skall omfatta alla. Säkra kvalitén i omsorgen och ge vård efter behov. Ge vård i tid, inför nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden.
-Sverige och Chile är de enda två länderna i hela världen som tillåter privat vinstuttag i välfärden. En fråga som en kommande socialdemokratisk regering kommer att förändra.

Några röster bland deltagarna var frågan om när och hur man kan gå i pension en fråga som gav en hel del i utbyte denna kväll, 
Gunilla: -öka antalet som arbetar,  Arne: -sätt press på arbetsgivarna med försäkring eller liknande för att ge möjlighet för exempelvis en byggjobbare att kunna sluta vid 55 års ålder.

Ge fler tillgång till kulturskapande i välfärden är en av många frågor där kulturen kommer in.

Lennart Niklasson avslutade med att säga,  -gå in på webben och läs, där finns hela Framtidskontraktet och Partiprogrammet, det senare med en hel del förändringar.

Lennart Granns tipspromenad vanns av Benny Jonasson och Kenneth Persson överräckte ett specialpris
Vinnare
signerat honom själv, en T-shirt, med den tänkvärda texten,"Inga orättvisor till alla", symboliserat med två vågskålar som vägde lika.

Till avslutning påminde Lennart Niklasson om att nästkommande medlemsmöte är den 13 juni och då kommer det att handla om den kommunala budgeten, plats Rådhussalen på Folkets Hus.