Medlemsmöte 27 september 2012

Lennart Niklasson hälsade Vänersborgs kommuns nya Näringslivschef Christel Thuresson välkommen.

Christel Thuresson var inbjuden för att presentera sig själv och reflektera över sina första 100 dagar på jobbet.

Kortsammanfattning om den dryga timmen med information.

Christel har bott sedan 1990 i Vänersborg, hon är ursprungligen från Skåne.
Hon kom som journalist till ELA.
Som hon säger, -jag hade inte en aning om att det fanns sport i den tidningen. Hon är gift med ttela-sportreportern Ulf Thuresson och de bor i egenbyggt hus på svärfars mark.

Efter ELA gjorde hon en tur till Bohusläningen, som nyhetschef, eftersom hon var intresserad av ledarjobb blev nästa station på vägen Volvo Aero i Trollhättan.

I samband med ett strömavbrott som pågick i hemmet under fem dagar, sökte och fick hon jobb på Vattenfall där hon arbetade med krishantering. Samtidigt läste hon varumärkesbyggande och liknande ämnen på Handelshögskola.
Vänersborgs kommuns Näringslivschef Christel Thuresson
Christels presentation kan betitlas, Hur kan Vänersborg axla Regionhuvudstaden, vi har ett arv att förvalta.

Tidigare byggdes företagen av folk från orten, nu är det internationella förvaltare.

Vi har mycket att vara stolta över, idrottsrörelsen och musiken och då speciellt den klassiska.
Aqua Blå är ett exempel som lockar turister utifrån.

Jag har träffat ett 40-tal företagare. Vi måste förbättra vår position, idag av 290 kommuner ligger vi på 266 plats, så upplever företagarna tjänstemän och politiker i Vänersborg.

Det jag saknar är strategin något år framåt. Jag saknar övergripande mål både lokalt, regionalt både avseende företag och politik.

Det här måste till enligt Christel.

– prioritera näringslivsfrågan i kommunledningen
- utveckla dialogen med företagen
- förenkla den kommunala hanteringen

Jag hoppas få ett uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för näringsutveckling av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse.
En målsättning kan vara topp 100 på näringslivsrankingen och/eller att bli Årets Stadskärna.
Viktigt att ha 1-2 mål som kan mätas och av någon utanför organisationen.

På Lennart Niklassons fråga: - finns det förutsättningar från näringslivet, på det svarade Christel, alla förstår att förändring måste ske. Det är en resa vi måste bestämma oss för.

Efter detta kom frågan om Vargön och området vid älven upp.

Här är långt framskridna diskussioner med Re:newcell på att kanske i första omgången bygga en pilotanläggning för att därefter bygga en fabrik för 4-500 anställda. Läs om Re:newcell här.
Företaget har utvecklat en process att ur bl. a skogsråvara producera cellulosa och ur detta få fram Viskos och Kolfiber.
Detta kan bli början till Wargön Innovation, med både industrin, kommunen, regionen och Innovatum i samarbete.

Andra företag klappar redan på porten, så mycket gott kan komma Vänersborg till godo, om korten sköts rätt från alla inblandade.