Medlemsmöte 6 december 2012

Ordförande Lennart Niklasson hade bjudit in Christin Slättmyr och  Kenneth Borgmalm att informera om Regionfrågor.

Kenneth Borgmalm  Christin Slättmyr

 

 

 

 

 

 

 

 

Men först, kalendariet för 2013 är klart, finns på hemsidan Agenda.


Regionfrågor ett samtal, var rubriken Kenneth och Christin satt på informationen
Regionen är cirka 70-80% sjukvårdsfrågor, därefter kollektivtrafik och kultur.
I det sistnämnda finns bland annat naturbruksgymnasierna som man kan säga är till hälften kommunala, sju folkhögskolor finns också

Kollektivtrafiken diskuteras intensivt med de borgerliga, 2035 beräknas en ökning ha skett med 65% när det gäller tågtrafiken, exempelvis 10 dagliga turer, Vänersborg-Göteborg.

Fastigheterna regionen äger, sjukhus, exempelvis behöver de renoveras och byggas till för 1.7 miljarder

Om man tittar på kvadratmeterpriset på de 1.6 miljonerna kvm och energiförbrukningen, så har en stark utveckling skett.
2002 gick det åt 228 KW , 2012  hade det sjunkit till 190 KW och 2014 beräknas det vara 180KW.

Brukardialoger och medborgardialoger ingår i reglementena för de tolv nämnderna.

Numera talas det mycket om Triage, det är en fördelningsmodell om vård och inom vilken tid den skall ges.
Idag har vi en vårdgaranti att vi skall ge vård inom 90 dagar. i regionen var det 22 000 i oktober 2011 som inte fick vård inom tid, oktober 2012 är det nere i 4 000, så det har hänt en hel del postivt.

Resursfördelningsmodellen är så komplicerad att endast två tjänstemän på regionen kan den. Sedan ett år arbetar en politikergrupp med en ny enkel modell som skall vara genomskinlig och rättvis.