Medlemsmöte 28 november 2013

Krister Kronlid föredrag i Folkets Hus Vänersborg
 
Svenska folket lider av historielöshet, jag kände att det var mitt ansvar att berätta min morfars historia. En morfar som föddes sommaren 1894. 

Vi måste berätta vår egen historia om fattigsverige till våra ungdomar och invandrare inledde Krister. De har ingen aning om den fyrtiogradiga skalan, att man röstade efter hur mycket man tjänade, där en röst var värd åttahundra riksdaler, lika mycket som en bruksägares förman tjänade på ett helt år.
Krister Kronlid föredrag Folkets Hus Vänersborg
Foto: Stefan Andersson 

Ett fattigsverige med en medellivslängd som 1880 var fyrtiosju år för en man, idag är den åttiotvå.
Arbetarna och daglönarna i Bohuslän, Kristers hemstad är Uddevalla, man åt ett mål om dagen, sill och potatis och fick vara glad om man kunde få en brödbit till morgon eller kvällsmat.

Idag dricker vi tio liter brännvin per person, två liter mer än vid EU inträdet, men 1880 drack man fyrtiofem liter, vi svalt och vi söp samtidigt.
Spädbarnsdödligheten var tretton barn av hundra, idag är den mindre än tre barn per hundra.

Vi arbetade fjorton timmar om dagen, sex dagar i veckan, den sjunde skulle vi gå i kyrkan.
Barnen måste arbeta från ung ålder för att få inkomster till familjen.

Det här och historien om min morfars mormor som blev utaktionerad efter att hennes föräldrar och bror dött i den dysenteriepedemi som bröt ut i Uddevalla runt 1900, det var en del som gjorde att jag blev socialdemokrat, säger Krister.

Efter att facken bildat LO och socialdemokratiska partiet bildats 1889 så fram till 1910 hade vi en flyktingtragedi, en miljon svenskar utvandrade på grund av politiskt förtryck, fackligt förtryck och kyrkligt förtryck.
Krister berättar om släktingar som läst bibeln i hemmet i stället för gått till kyrkan. Hur det kom män som misshandlade mannen, hustrun och deras barn, så de blödde. Ovanpå detta skulle de göra kyrkbot stå på knä i altargången under högmässan i två timmar för att skämmas, inte undra på att de utvandrade.

Tio miljoner lämnar idag sina länder varje år för att söka ett bättre liv.

Varför tror ni kunskap är makt, frågade Krister retoriskt. Före 1900-talet var de flesta i Sverige analfabeter.

Några viktiga årtal förutom 1889 är 1898 socialdemokraterna och facket, LO bildar en symbios och det är det som byggt Sverige och det är det vi skall värdera.
1909 i dubbelmonarkin Österrike-Ungerns järnvägsarbetare i Sarajevo samlar in och skickar pengar till storstrejkens svenska arbetare.
1910 det sista stora utvandringsåret, tjugoåttatusen svenskar som var svartlistade av arbetsgivarna, oavsett var de kom i Sverige fick de inga jobb efter storstrejken de måste lämna Sverige för att få en inkomst.

Efter ryska revolutionen 1917 så smugglar Bror Munk af Fulkila med hjälp av polismästaren i Stockholm Gustaf Hårleman in tvåtusen vapen från det 1921 nazistanstrukna Tyskland. Vapen som sattes i händerna på folk som i hemlighet skulle se till att ett kommunistiskt maktövertagande om vilka många medlemmar i kåren var fullt förvissade inte skulle komma till stånd.
Detta avslöjades 1931, båda åtalades men fick knappast några straff för detta försök till borgerlig revolution. Polismästaren i Stockholm Gustaf Hårleman blev beordrad att plocka in vapnen, något han obstruerade mot.

Under depressionen på 1930-talet kunde de svenska regeringarna under socialdemokraten Per Albin Hansson bygga landet, genom stora nödhjälps arbeten, vägar, broar och annan infrastruktur.
På det sena 1930-talet var det cirka trehundratusenarbetslösa på en befolkning av dryga sex miljoner.

Efter andra världskriget stod Sverige redo att producera till ett söndrigt Europa.
I slutet på 1960-talet och början av det kommande 70-talet skapades många av våra arbetsmarknadslagar.

1988 i en unken källare i Stockholm bildas Sverigedemokraterna av ett gäng med Bomber jackor, rakade huvuden samt militärkängor på fötterna.
En skam för Sverige och mänkligheten.

1980 till dags dato verkar Sverige tappat bort vår historia om det hårda arbete som skett under 80-90 års tid, avslutade Krister.

Boken kan beställas via Ord&Kulturs förlag
 

 

Framtidspartiet logotype