Om och inför Kyrkovalet 2013

Ett mycket klargörande möte med Anna-Karin Stråle Börjesson, Färgelanda 
Välkommen in på möte

Anna-Karin är kandidat för Karlstad Stift och ledamot av Socialdemokraternas kyrkopolitiska grupp.

Hon gick igenom de tolv punkterna i S manifestrt inför det kommande valet. Ett val där 600 000 brukar deltaga av de 5,5 miljoner röstberättigade. Men först Anna-Karins ord om varför rösta i kyrkoval och om möjligt vara aktiv.

"Av hela mitt hjärta önskar jag att världen vore en bra plats att leva på för alla människor.

En plats där vi alla kan leva tillsammans i samförstånd och med respekt för varandra.
En plats där utseende, nationalitet, religion, kön och ekonomisk status inte spelar någon roll.

Hur kan jag då bidra till att världen blir en bättre plats för alla att leva i?

Jag har valt att engagera mig som politiker på flera sätt, men främst i Svenska kyrkan.
Svenska kyrkans budskap om allas lika värde och allas självklara plats i en gemenskap är ett budskap som stämmer överens med mina värderingar som socialdemokrat.

För mig står Svenska kyrkan bl.a. för trygghet, hjälpsamhet, förståelse, engagemang, utbildning, tradition och solidaritet.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Den största lutherska kyrkan i världen. Det är en kyrka som lyssnar på andra, som tar beslut och som sedan står för sina åsikter. Bl.a. i debatten om samkönade äktenskap.

Det är en kyrka som möter folk i olika skeenden i livet, och som alltid breder ut sina armar och tar emot. Oavsett om det gäller glädje eller sorg.

En kyrka som står väl rustad vid katastrofer och som snabbt kan ha folk på plats om det händer svåra olyckor.

En kyrka som tar ansvar för kulturarvet bl.a. genom att hålla våra kyrkor och kyrkogårdar öppna och välvårdade.

En kyrka med engagemang för mänskliga rättigheter och en kyrka som engagerar sig i barn, ungdomar, gamla, arbetslösa och utslagna.

För att allt detta ska fungera är det viktig att det finns människor som är villiga att arbeta i verksamheten. Både som politiker och frivillig.

Därför försöker jag bidra med det jag kan för att Svenska kyrkan fortsatt ska vara en kyrka som engagerar sig i och för människor.

Som Anna-Karin också uttryckte det under kvällen,  -vi vinner valet om vi mobiliserar, och därmed tog hon upp något som är viktigt, vad är det för grupper som ställer upp i kyrkovalet."

Förutom S är det centern och miljöpartister samt kristdemokrater och vänstern som går fram i egna namn.

Vad som döljer sig bakom moderaterna som har bytt namn till borgerligt alternativ likaså folkpartiet som bytt namn till fria liberaler i svenska kyrkan, kan man fundera mycket på.

Sen har vi några som ligger på högerkanten och där man inte vet var de står, när det gäller internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål. 
Eller för den delen inte vill ha kvinnliga präster, såsom Frimodig kyrka. 

Värst av alla är Sverigedemokraterna som satsar rejält på valet och de sticker inte under stol med sitt partiprogram de har.
Vilket som sagt inte kan sägas om: Borgerligt alternativ, Fria Liberaler, Frimodig kyrka, Partipolitiskt obundna (POSK).
Här inflikade Madelaine Karlsson, som är en av S-representanterna, att här i Vänersborg kommer vi ganska bra överens med POSK, men riktigt säker på vad de står för kan man aldrig vara.

Anna-Karin anser att huvudmotståndarna i valet är Frimodig kyrka, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Bästa sättet för att få människorna att gå och rösta är mun mot mun och öga mot öga metoderna och berätta hur viktigt det är att gå och rösta, för en fri kyrka som ska stå upp för allas lika rätt och värde.

Genom att visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan, att arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling,att vara drivande i religionsdialog och i arbetet mot mobbning och rasism.

Anna-Karin berättade att det brukar sägas att det finns tre kategorier väljare, de som röstar för sin tro, av tradition och de som röstar av solidaritet.

Till de sistnämnda hör många som på detta sätt stödjer diakoni verksamhet, som gör mycket gott för fattiga familjer och flyktingar och andra som kommer på mellanhand på grund av att statliga och kommunala åtgärder saknas. 

De har en stor verksamhet med att arbeta för att bryta ensamhet och utanförskap. I detta arbete finns det stora grupper med frivillig arbetare.
Kyrkan finns där för alla, när det exempelvis sker tragedier, då är det kyrkan som finns där med öppen dörr.

Det  Anna-Karin vill skicka med till sin publik denna kväll var, att med S får du ett parti som är varudeklarerat, något inte många av de andra är. 

Till avslutning skickade Anna-Karin med en dikt av Tage Danielsson,
En droppe droppad i livets älv
har ingen kraft att flyta själv.
Det ställs ett krav på varje droppe.
Hjälp till att hålla de andra oppe!

Här kan du läsa mer, http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Kyrkoval-2013-/