Årsmöte 2011

 

 

Plats: Folkets Hus
Ordförande Gunilla Nilsson Vice ordförande Kenneth Borgmalm
Kassör Johanna Olsson Sekreterare Jan Johansson
Informationsansvarig Leif Höglund Studieorganisatör Theresia Nordlund
Övriga ledamöter Anders Gunn Birgitta Persson Kenneth Persson

Under verksamhetsåret har det hållits 6 stycken styrelsemöten och 3 medlemsmöten. Vid årets slut hade föreningen 198 medlemmar.

Verksamhetsåret som gått har präglats av valet 2010 och mycket intern fokus har lagts på en genomförd valanalys utförd av de politiska föreningarna inom Vänersborgs Arbetarekommun. Under verksamhetsåret har det också pågått en intern debatt om rena förtroendefrågor som varit kopplade till olika politiska projekt som fått vårt kommunalråd att avgå från sin post.

Både valanalysen och avhopp har nu lett till att Centrala S-föreningen tillsammans med övriga föreningar kommer att arbeta vidare dels med att upprätta förtroendet och skapa bättre förutsättningar inför nästa val 2014.

Utöver styrelsemöten och medlemsmöten har ordföranden Gunilla Nilsson medverkat i ordförandeträffar mellan de olika politiska föreningarna i Vänersborg.

Kenneth Borgmalm var ordförande i den av AK förstärkta valberedningen inför nomineringar till kommun- och regionfullmäktige och landsting för valet 2010. Ledamot i denna var även Leif Höglund och Theresia Nordlund var med men som LO-föreningens representant.

 

Centrala S-föreningen har också varit representerad av Kenneth Borgmalm som varit delaktig i olika aktiviteter inför Regionvalet.

 

Inför valet, har föreningen haft aktiviteter, delat med AK i valstugan på torget, föreningen hade minst en representantpå plats varje dag under de sista två veckorna inför valet, både i stugan och i gatukrysset på Edsgatan.

Medlemsmöte öppet för alla på Flanaden, möteslokalen. Med deltagande av bland andra förre riksdagsmannen Nils Söderqvist, Ett antal styrelsemedlemmar gick runt i husen vid möteslokalen och delade ut cirka 200 inbjudningar i brevlådorna.

En aktivitet som styrelsen gjorde som gav mersmak, var utdelande av valmaterial sista lördagen bakom Torpahallen i krysset av GCM-vägarna.

 

Medlemsmöten som genomförts under 2010 har haft mycket bra närvaro i relation till verksamhetsåret 2009 som var ett nystartsår för föreningen. Styrelsen bedömar nu att den inslagna vägen med olika aktiviteter och föredragande för olika verksamheter har uppskattats av medlemmarna och kommer att fortgå under verksamhetsåret 2011.

 

Styrelsens sammansättning för 2011

Ordförande Gunilla Nilsson V. ordf.+Kassör Kenneth Borgmalm
Sekreterare Utses av styrelsen Studieorganisatör Theresia Nordlund
Informationsansvarig Leif Höglund Övriga ledamöter: Johanna Olsson
Zdenko Petrusic Anders Gunn Birgitta Persson Kenneth Persson
Ersättare Inger Alin Monica Gustavsson

Härligt nog har Vangelis Floros och André Storm i valberedningen fått till en utökning av styrelsen, då vi även fått Inger och Monica invalda.

I nomineringarna till AK kan noteras att årsmötet bl a valde att utse följand namn ur Centralas medlemskår

Ordförande Lennart Niklasson

Styrelseledamöter, Theresia Nordlund, Lennart Niklasson, Madelaine Karlsson och Gunilla Nilsson

Facklig ledare, Gunilla Nilsson

Fackliga utskottet, Benny Augustsson

Ledamot distriktsstyrelsen, Lennart Niklasson och ersättare Theresia Nordlund

Ombud västsvenska partidistriktet. Lennart Niklasson, Kenneth Borgmalm. Marie Dahlin, Theresia Nordlund, Dan Nyberg

Fanbärare, Abdullahi Hassan, Gunilla Nilsson och Dan Ericsson

Internationella gruppen, Abdullahi Hassan

 

Till avslutningen kan noteras att kvällens födelsedagsbarn, Monica Gustavsson, blev ärad med att få höra "Vi har den äran att gratulera", unisont sjungen av mötesdeltagarna.

Som vanligt sticker härliga Viola Nilsson ut, då hon på medhavd, liten och handdriven speldosa fick avsluta årsmötet med att få fram Internationalen till allas glädje.

Se det var en härlig avlsutning på ett årsmöte som sträckte sig från 18.30-21.00

Text Leif Höglund