IF-Metall

Planer för att få fler industriarbetare i politiken

Fler industriarbetare aktiva i politiken. Det vill IF Metall Norra Älvsborg bidra till.
- Att politiken hamnar i fokus inför val är naturligt, men vi vill gärna ha mycket större aktivitet också mellan valen. Det behövs fler politiker med industribakgrund i kommuner, i regionen, i riksdagen och i EU, anser ombudsman Per Källvik.
Läs mer på IF Metalls sida, endast ett klick bort.

  Styrelsen    

Stefan Larsson

073-953 71 56               

Ordförande

  Lennart Grann 072-179 68 84 Kassör/Studier
  Mikael Lindqvist 073-324 89 77 Vice Ordförande
  Maria Björkstål 073-357 81 37 Sekreterare
  Hans Noren 070-321 45 30 Ledamot
  Kenneth Persson 073-506 14 77 Ledamot
  Kenth Emilsson 070-409 06 04 Suppleant
  Henrik Nordh 072-228 29 66 Suppleant/
ansv. facebook-sida