LO-fackens S-förening

Vi är en S-förening som är mest aktiv under valår. 

Vi stöttar upp i utåtriktade aktiviteter och representerar de olika fackförbunden under LO.

Stefan Larsson Ordförande, Studieorganisatör

Theresia Nordlundh  V. ordförande

Bengt Larsson Kassör

Kate Bernhardsson Sekreterare

Madelaine Karlsson v. sekreterare

Benny Augustsson Ledamot

Reidar Eriksson Ledamot

Aina Carlsson Ledamot

För kontakt eposta AK-expedition  sap@edsgatan24.se eller ring 0521-134 85