LO-fackens S-förening

Vi är en S-förening som är mest aktiv under valår. 

Vi stöttar upp i utåtriktade aktiviteter och representerar de olika fackförbunden under LO.

Vakant  Ordförande, Studieorganisatör

Bengt Larsson Kassör

Madelaine Karlsson Sekreterare

Gunilla Nilsson Ledamot

Benny Augustsson Ledamot

Reidar Eriksson Ledamot

Kjell Nilsson Ledamot

Annika Larson Lindlöf Ledamot

Vakant Ledamot

För kontakt eposta AK-expedition  vbg.arbetarekommun@gmail.com eller ring 070-34 134 85