Dal/Väst S-förening

 

Ordförande   Annelie Guilotte             070-652 77 12

Vice ordf       Ernst Pettersson           070-636 73 80


Sekreterare  Christin Slättmyr           070-686 70 17

Vice sekr       Elisabeth Bohlin             073-735 70 70

Kassör           Kerstin Johansson        070-337 84 58

Ledamot        Jörgen Hellman

Ledamot        Mondher Dachraoui      073-506 53 20

Ersättare       Dan Nyberg                     070-589 71 09

Ersättare       Dennis Carlsson           076-283 12 29