S-kvinnor

STYRELSELEDAMÖTER

namn och epost    
Ordförande

 

 

 

Madeleine Karlsson

 

 

 

-71 19 72

 

 

 

070-398 73 66

Vice ordförande Christina Mattelin   070-658 70 17
Sekreterare Kate Bernhardsson -158 29  
Vice sekreterare Nancy Svensson -22 06 40 070-393 29 89
Kassör Laila Larsson -22 10  09 070-759 30 62
Studieorganisatör Maj-Britt Robertsson -22 18 35 070-478 14 79
Ledamöter Aina Carlsson -658 54 070-959 86 43
  Asta Öhrström -631 15 070-910 57 29
  Madeleine Johansson
070-479 72 79
 Revisor Christine Slättmyr
 
 
 Revisor Ann-Sophie Aronsson
   
Valberedning Annika Larson-Lindelöf   070-514 74 09

Mötesdagar  2016
11 januari, 1 februari Årsmöte, 25 april, 30 maj, 29 augusti, 1 oktober, 31 oktober, 14 november, 12 december Grötmöte