Nu måste vi alla ställa upp!

Som kvinna blir man oftare utsatt för trakasserier och hot men också våldsbrott.

Våldet och hoten i samhället ökar framförallt mot kvinnor, barn och gamla.

De som inte har styrkan eller förmågan att försvara sig själva, utan många gånger är helt utlämnade till förövarens våld och hot.

Som politiker är du dessutom dubbelt utsatt om du är kvinna.

Politiker i allmänhet får många gånger ta emot kritik från samhället och medborgarna.

Men som kvinnlig politiker blir du granskad på helt andra grunder och värderingar, än de beslut man fattat och den ståndpunkt man har.

När man som kvinna och politiker blir utsatt för trakasserier, hot och våld som blir av mer personlig karaktär och drabbar familjelivet och den egna säkerheten. Då blir det demokratiska samhället vi lever i hotad.

Hela rättssäkerheten kan påverkas.

Vem vill vara politiskt engagerad då man kan riskera att bli utsatt för detta.

Därför måste vi alla ställa upp och värna om vår demokrati och solidaritet. Dem mänskliga rättigheterna och jämställheten.

Vi S-Kvinnor vill ha ett demokratiskt och tryggt samhälle för alla.

 

Socialdemokratiska Kvinnodistriktet Norra Älvsborg

S-Kvinnor i Vänersborg

Madeleine Karlsson

Sidan uppdaterades senast: 2015-06-30 12:57