AK styrelse

Ordförande: Gunilla Nilsson
Vice ordförande: Reidar Eriksson
2:e vice ordförande: Theresia Andersson
Kassör:
Peter Trollgärde
Sekreterare:  Kate Bernhardsson
Facklig ledare:   Vakant
Studieorganisatör:
Sara Johansson
Ledamöter: 
Madelaine Karlsson, Benny Augustsson  
Suppleanter: Anneli Guilotte, Christer Liström, Dan Eiksson, Mondher Dachraoui      
Adjungerade:  Marie Dahlin, Kenneth Borgmalm, Enes Sahman, Jörgen Hellman

Revisorer Torsten Gunnarsson, Laila Larsson revisorersättare: Lars-Göran Ljunggren, Maj-Britt Robertsson

Fackligt utskott: sammankallande: Jörgen Brodin

Ledamöter: Benny Augustsson, Stefan Larsson, Kate Bernhardsson, Anwar Rasul, Anna-Maria Gustavsson och Roland Stegeröd.

Pensionärsutskott: sammankallande: Maj-britt Robertsson  070-478 14 79

Vid förhinder meddela AK's expedition  (möteslokal AK:s exp. om inget annat meddelas.)