AK styrelse

Ordförande: Gunilla Nilsson
Vice ordförande: Reidar Eriksson
Kassör: Peter Trollgärde
Sekreterare:  Kate Bernhardsson
Facklig/Politisk ledare:   Merja Niemi
Studieorganisatör:
Dan Nyberg
Ledamöter: 
Madelaine Karlsson, Benny Augustsson, Anna-Maria Gustavsson  
Suppleanter: Anneli Guilotte, Dan Eiksson, Joakim Sjöling,Mondher Dachraoui, hans Noren      
Adjungerade:  Marie Dahlin, Kenneth Borgmalm, Sara Johansson, Jörgen Hellman

Revisorer Torsten Gunnarsson, Laila Larsson revisorersättare: Lars-Göran Ljunggren, Maj-Britt Robertsson

Facklig/Plitiska utskottet: sammankallande: Merja Niemi

Ledamöter: Benny Augustsson, Anna-Maria Gustavsson,Anneli Guilotte och Dan Eriksson.

Pensionärsutskott: sammankallande: Maj-Britt Robertsson  070-478 14 79

Vid förhinder meddela AK's expedition  (möteslokal AK:s exp. om inget annat meddelas.)