Vargön

Medlemsmöten


 


Styrelse

   
Joakim Sjöling  070-679 15 62 Ordförande
Kjell Nilsson 070-327 80 22 Vice ordförande
Maria Abrahamsson 070-486 59 25 Kassör
Anette Ruus 070- 494 46 23 Ledamot
Bengt Larson 073-246 37 66 Ledamot
Kent Javette 072-205 20 34 Ledamot

Styrelsemöten 2016

Onsdagar kl 17.00

10 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 14 september, 12 oktober och 16 november

Medlemsmöten

Onsdagar kl 18.00

under biblioteket i Vargön Fyrkanten

17 ferbuari  årsmöte     

18 maj, 21 september (höstaktivitet), 7 december ( litet julbord)

 

Viktiga datum

17 februari Årsmöte 


14 april kl 17.00  Medlemsmöte Arbetarekommunen Vänersnäs Bygdegård

 

1 maj Familjedag vid Villa Björkås