Vargön

Medlemsmöten


 


Styrelse

   
Joakim Sjöling  070-679 15 62 Ordförande
Kjell Nilsson 070-327 80 22 Vice ordförande
Maria Abrahamsson 070-486 59 25 Kassör
Anette Ruus 070- 494 46 23 Ledamot
Bengt Larson 073-246 37 66 Ledamot
Kent Javette 072-205 20 34 Ledamot

Styrelsemöten 2017

Onsdagar kl 18.00

1  februari, 8 mars, 5 april, 3 maj, 7 juni, 13 september, 11 oktober och 8 november

Medlemsmöten

Onsdagar kl 18.00

under biblioteket i Vargön Fyrkanten

8 februari  årsmöte     

31 maj, 27 september (höstaktivitet), 6 december ( litet julbord)

 

Viktiga datum

8 februari Årsmöte 

23 mars Årsmöte Vänersborgs Arbetarekommun kl 18.00 Folkets Hus

27 april kl 17.00  Medlemsmöte Arbetarekommunen Vänersnäs Bygdegård

1 maj Familjedag vid Villa Björkås