Påverka politiken i Vänersborg

Hej alla socialdemokratiska sympatisörer i Vänersborg!
Vi håller på att jobba med det kommunala handlingsprogrammet för 2015-2018.

Vi vill nu ge dig en möjlighet att påverka politiken i Vänersborg och ser fram mot dina förslag kring nedan område. Vänersborg sträcker sig långt geografiskt och vi välkomnar glesbygdsförslagen.

Områden som vi ser som extra viktiga

  • Arbete - Vänersborgs arbetsmarknad både kommunalt och privat?
  • Vård och omsorg - vad behöver vi, i alla åldrar?
  • Näringsliv - vad anser du behövs för att vårt näringsliv ska blomstra?
  • Skola/Utbildning - vad tycker du behövs, för alla åldrar?
  • Samhällsutveckling - vägar, IT, detaljplaner, bostäder, med mera?
  • Kultur och Fritid - musik, idrott, fritid, mötesplatser, med mera?


Dina svar vill vi ha senast 28 februari 2014 via e-post till oss, tack.
Hälsningar Lennart  Niklasson.