Kyrkovalet i Vännäs

Rösta i kyrkoval 20 september!

Svenska kyrkan är världsunik i sin öppenhet och har stor folklig förankring. Liksom ett träd har många grenar finns många livsfrågor som hänger ihop när livssituationen förändras över tiden. Barndomstid. Vuxenliv. Ålderdom. Hela tiden finns kyrkan för Dig! I glädje och sorg. I medgång och motgång. Socialdemokraterna vill arbeta för att kyrkan ska vara en kraft som brobyggare, dörröppnare och kunskapsförmedlare för människor i vårt mångreligiösa samhälle, oavsett var man befinner sig på trons och livets väg.

Därigenom bidrar vi till en positiv samhällsutveckling. I kyrkovalet väljer du som är röstberättigad hur Svenska kyrkan utifrån sitt grundläggande uppdrag ska röra sig i tiden och möta människor som söker sin andliga hemvist. I den här foldern kan du läsa om Socialdemokraternas programförklaring lokalt i Vännäs församling.

Programförklaringen finns i PDF format:

 sidan 1 och 4 

 sidan 2 och 3.