Utvärdering EU-valet

Valledarens utvärdering av EU-valet 2009 i Vännäs.

På hemsidam www.val.se där allt siffermaterial finns är nu den slutliga sammanräkningen klar förmodar jag.  Tar gärna emot kommentarer och synpunkter. 

På plussidan.

Valdeltagandet:

För partiet en ökning med 293 röster eller med 8,25% till 28,5%. 
 Återigen största patiet i Vännäs. Totalt en ökning med 289 röster eller
 4,52% till 44,74%. Trea i Västerbotten efter Umeå och Skellefteå.
 MP +7,43% och i viss mån Piratpartiets 5,49%.
 Jonas Sjöstedt effekten 2004 byttes som väntat mot Sören Wibe
 effekten 2009. Om effekterna tog ut varandra så kan kontentan vara
 att fler socialdemokratiska Vännäsbor röstade i detta val.

Mandaten:

Sverigedemokraterna kom inte med.

Valarbetet:

Nya affischtavlorna fungerade utmärkt. Ingen blev förstörd.
Valarbetet genomfördes i stort enligt planerna.Välbesökta medlemsmöten med Pagrotsy(53) och PE Johansson(26) samt 1:a Maj(i tåget 100 och vid MB c 150). På årsmötet deltog 40. I det närmaste allt valmaterial är utdelat. Vi kanske klarar budgeten??

 

På minussidan.

Valdeltagandet: 

44,74% deltagande ett bra fall framåt men allt under 50% är för lågt.
 Raset för V -35,09%. Vi har 38 Sverigedemokrater i Vännäs +1,34%.

Mandaten:

Junilistan kom inte med trots +12,27% i Vännäs. Här kastade tyvärr
 nog många av våra väljare och Sören Wibe bort sin röst.
 Inga fler mandat(18 varav 5 Soc.) såvida inte Lissabonfördraget antas.
 PE Johansson blev inte inkryssad. 10966 röster eller 1,42%

Valarbetet:

En valaffischtavla blev nedsprayad.
 Lite trögt med engagemanget i planerade uteaktiviteter t ex inställdes
 en s k mingeldag(för lite folk), ingen dörrknackning som rekommen-
 derats genomfördes och namninsamlingen av supportrar blev mager.
  Produktionen av egna flygblad mm blev minst sagt blygsam. Det var
 väl endast Vännäsby som genomförde en studiecirkel om EU.

 

Slutsats.

Den kraftfulla ökningen av engagemang både centralt och lokalt har gett effekt fast kanske inte så mycket som förväntat/vore önskvärt. Mao vi gjorde en hyfsad bra valrörelse i jämförelse med landet i övrigt. Ett stort TACK för ett utmärkt jobb till alla medverkande!

 

Socialdemokraterna Vännäs

genom Nils-Göran Ericsson, valledare

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-08 16:50