2002: Tillsammans – med lika värde och lika möjligheter till inflytande

DET ÄR FÖRST EFTER VALET SOM DEMOKRATIN BÖRJAR PÅ ALLVAR. Åtminstone är det så vi socialdemokrater vill att det ska vara. För vi tror inte att det räcker med demokratiska val för att människor ska få verkligt inflytande över det som berör dem.

Under de kommande åren vill vi att människors deltagande och inflytande ska öka. Det handlar om att skapa nya former, men det handlar framför allt om att skapa en positiv atmosfär. Att politiker och tjänstemän lyssnar mer på dem som berörs av besluten. Att fler människor känner att de kan vara med och påverka.

DET FINNS ETT BRA ORD FÖR DET HÄR – tillsammans. Tillsammans kan vi göra så att Vännäs blir en ännu bättre kommun att leva och bo i.

Vi socialdemokrater i Vännäs skapar också nya arbetsformer i vår egen partiorganisation. De som är intresserade av en särskild fråga ska – tillsammans – ha möjlighet att arbeta med, utveckla och påverka just den frågan. Vi vill fånga engagemanget. Är det något som engagerar just dig? Bli medlem och var med och påverka det som är viktigt för dig.

TILLSAMMANS HANDLAR OCKSÅ OM jämställdhet, en av de viktigaste rättvise- och framtidsfrågorna. Att någon behandlas och värderas annorlunda på grund av sitt kön är en lika stor orättvisa som att någon nedvärderas på grund av klass, etnisk bakgrund, ålder eller funktionshinder.

PÅ DE SOCIALDEMOKRATISKA VALSEDLARNA är kvinnor och män varvade. Det är ett litet steg mot ökad jämställdhet, men också en viktig symbol för vår inställning. I grunden handlar det om ett långsiktigt arbete för att ändra attityder och beteenden. Det börjar redan på dagis. Vi socialdemokrater i Vännäs vill arbeta för att medvetenheten ökar och att vår kommunala verksamhet lever upp till de mål om ökad jämställdhet som vi har satt upp.

Vi socialdemokrater i Vännäs arbetar för
att öka människors inflytande och deltagande.

Vi arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män.

PS!

Vi har redan startat!

Ungdomar i Vännäs har genom HEDRA-projektet fått möjlighet att ge sin syn på saker som berör dem. Nu fortsätter vi genom att skapa former för att ungdomarnas synpunkter ska finnas med i planering och beslutsfattande

Sidan uppdaterades senast: 2006-07-11 12:40