2002: Valet är ditt!

DET VIKTIGASTE DU KAN GÖRA den 15 september är att gå och rösta! Då säger du inte bara hur du anser att vårt land och vår kommun ska styras. Då försvarar och stärker du också vårt demokratiska system.

VI TYCKER OCKSÅ ATT DET ÄR VIKTIGT att du röstar på Socialdemokraterna.
Det finns två skäl till det: Ansvar och rättvisa.

VI SOCIALDEMOKRATER HAR VISAT ATT VI TAR LÅNGSIKTIGT ANSVAR. Vi är stolta över att vi klarat av det stålbad som Sverige har gått igenom för att sanera ekonomin efter den borgerliga regeringen. Det har kostat på. Du har också varit med och betalat. Vi vet att ambitionen att fördela bördorna rättvist har varit svår att förverkliga. Men vi är övertygade om att resultatet inte hade blivit rättvisare om de partier som vill se ett samhälle med större skillnader mellan människor hade suttit vid makten.

DET ÄR NÄMLIGEN DET SOM ÄR DEN VIKTIGA SKILLNADEN! Vi vill och kämpar för rättvisa. Vi ser allas rätt till lika möjligheter och lika behandling som grunden för vår politik.

JÄMFÖR DET med de partier som vill att mer och mer ska hänga på den enskilda individens egen förmåga att se om sitt hus. Som sätter större värde på rätten att få köpa sig den vård, omsorg och skola man vill ha, än på ett samhälle som ser till människors behov i första hand.

Vi socialdemokrater tar ansvar och arbetar för rättvisa.
Valet är ditt!

Sidan uppdaterades senast: 2006-07-11 12:43