2002: Vännäs – en bra kommun att leva i

LIVSKVALITET, BRA SERVICE OCH EN MÄNSKLIG MILJÖ. Så vill vi alla ha det på den plats där vi bor. Vi socialdemokrater i Vännäs är stolta över vår kommun. Men vi vill mer!

BRA BARNOMSORG har länge varit en profilfråga för oss. I Vännäs kommun satsar vi mer än vad man gör på många andra håll för att alla barn ska få tillgång till en trygg och stimulerande barnomsorg.

EN TRYGG SKOLA för alla, med hög kvalitet i undervisningen och med goda resurser. Vi har nått långt på vägen mot det målet. Nu går vi vidare. Det blir fler vuxna i skolan. Vi gör extra satsningar, redan från förskolan, för att barnen med lust ska lära sig läsa och skriva.

ÄLDREOMSORGEN har under de senaste åren fått kraftigt ökade resurser. Samtidigt har behoven ökat. Som i så många andra kommuner har det varit svårt att klara av att hålla budgeten. För oss är det självklart att våra äldre har rätt till en trygg och värdig omsorg. Den rätten kommer vi att försvara också i framtiden. Bland annat genom att fortsätta att utveckla våra arbetsformer.

BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA SKA HA EN MENINGSFULL FRITID. Idrott, kultur och friluftsliv, som ger rekreation och gemenskap. Här spelar föreningslivet en viktig roll. Jämfört med många andra delar av landet har vi mycket goda fritidsmöjligheter och mycket livaktiga föreningar. Genom deras engagemang och frivilliga arbete har flera stora evenemang placerats i Vännäs. För oss är det självklart att fortsätta stödja föreningarna och värdesätta deras arbete.

VÄNNÄS SKA – OCKSÅ I FORTSÄTTNINGEN – VARA ATTRAKTIVT FÖR FÖRETAGEN. Det tjänar vi alla på. Det vi kan göra är att skapa ett gott klimat för samverkan. Att lyssna på företagen. Att arbeta för att handeln i Vännäs ska utvecklas, så att inte all handel koncentreras till Umeå. Vi kommer att fortsätta att kämpa mot "Västra hotet", det nya köpcentret som planeras vid Västra motet i Umeå. Samtidigt vet vi att det som är bra för Vännäsborna också är bra för företagen. Den livskvalitet som Vännäs kan erbjuda gör det lättare för företagen att rekrytera personal.

ARBETSLÖSHETEN ÄR LÅG I VÄNNÄS. Det är ingen tröst för den som ändå drabbas. Men med det samarbete som utvecklats mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen blir det lättare att hitta lösningar. Denna samverkan vill vi utveckla. Och erfarenheterna tänker vi dra nytta av för att bättre kunna möta en annan stor utmaning, den växande ohälsan i arbetslivet.

LANDSBYGDEN SKALL VARA EN LEVANDE DEL AV VÄNNÄS. Det är därför vi har satsat på ett nytt landsbygdsprogram. Hälften av alla pengar vi använt för att medfinansiera EU-projekt har gått till detta landsbygdprogram.

KAN EN SOPTIPP VARA NÅGOT ATT SKRYTA MED? Ja, det tycker vi. Under de senaste åren har vi satsat stort på att bygga ut våra återvinningsanläggningar. Nu går vi vidare för att minska riskerna med det avfall som inte kan återvinnas.

KOMMUNALSKATTEN HAR NÅTT TAKET. Vi ser inte en skattehöjning som ett sätt att lösa den kommunala ekonomin. Vår ambition är att fortsätta att utveckla Vännäs med de resurser vi har.

Vi socialdemokrater i Vännäs är stolta. Men vi vill mer!

Sidan uppdaterades senast: 2006-07-11 12:42