Socialdemokraterna i Vännäs (AK) styrelse 2012-2013

Ordinarie ledamöter

Leif Andersson, Ordförande
Nils-Göran Ericsson, Kassör
Stig Ruuth
Sonja Eriksson
Ola Dahlgren
Lars Lilja
Jan Samuelsson
Christer Eriksson
Susanne Bygdén
Anna-Stina Ögren

Ersättare

Henric Jacobsson
Lars Paulsson
Birgitha Riback
Jonas Svensson
Kjell Holmlund
Lillemor Lundgren

Adjungerade

Lars Lilja, Orf. i KF
Johan Söderling, Orf. i KS
Knut Dacklin, Orf. i MoT
Sonja Eriksson, Orf. i VoN
Per-Erik Lundmark, Orf. i BoN
Signhild Norrman, Orf. i Kyrkorådet
Kjell Holmlund, Orf. S-för Hjåggsjö
Leif Andersson, Orf. S-för Vännäsby
Sonja Eriksson, Orf. S-för Vännäs

Studieorganisatör: Lena Carneland
Facklig ledare: Hans Granberg
Webansvarig: Roger Fagerdal
Registeransvarig: Nils-Göran Ericsson

Sammanträdesplan. Alltid måndagar kl 19.00 samt mötesplan.

Sammanträden datum:
Våra medlemsmöten datum: