Vännäs S-förenings styrelse 2012-2013

Ordinarie ledamöter

Sonja Eriksson, Ordförande
Stig Ruuth, Sekreterare
Hans Granberg, Kassör
Damas Rusaraganya
Anna-Lena Boström

Ersättare

Monika Haak
Andreas Molin
Lillemor Lundgren
Nils-Göran Ericsson


Sammanträdesplan. Alltid måndagar kl 19.00 samt mötesplan.

Sammanträden datum 16/4, 28/5, 3/9, 24/9, 29/10, 26/11 och 10/12.