Bostadspolitik

De senaste åren har bostadsbyggandet minskat kraftigt i Sverige och Varberg. En orsak är att regeringen lagt ansvaret i knät på marknaden. De menar att marknaden löser bostadsfrågan bäst själva, utan politisk inblandning. Utvecklingen visar att detta är fel.

Under en följd av år hade vi en målinriktad bostadspolitik där vi kraftigt ökade byggandet i Sverige. Utgångspunkten var att alla skulle ha rätt till en bostad till rimligt pris med hög standard. Detta är en av de viktigaste reformerna som genomförts i Sverige.

Efter ett antal upp och nedgångar under 80 och 90-talet ökade bostadsbyggandet fram till 2006. Precis då, när Moderaterna tog regeringsmakten hände något. Plötsligt sjönk byggandet kraftigt, framförallt när det gäller hyresrätter, köerna rusade i höjden och hyrorna ökade trots kraftig högkonjunktur.

I Varberg påbörjades under 2005/2006 mellan 400 och 500 bostäder per år. De senaste åren ligger snittet på drygt 200, en halvering av byggandet. Befolkningsökningen ligger fortsatt på en hög och ökande nivå. Köerna för en hyresrätt har flerdubblats. Idag tar det upp till 14 år att få en bostad i centrum, det är en genomsnittlig kötid på 7-8 år för att få en bostad i staden ned till c:a tre år i några serviceorter.

I Träslövsläge, Träslöv och Varberg har vi endast tre kommunala tomter för utdelning. Härtill finns ett fåtal privata tomter.

För att klara bostadsbristen måste regeringen börja föra en bostadspolitik, där hyresrätterna åter bli basen i bostadspolitiken. Lägre skatter för hyresrätter, riktade ekonomiska eller andra stimulanser för mindre hyresrätter, bättre förutsättningar för allmännyttan, ROT-avdrag för hyresrätter, enklare regler för att ta fram nya detaljplaner och enklare regler från boverket är bara några av det som kan användas.

Det är dags att ändra inriktning och med kraft ta tag i bostadsfrågan så att vi åter får en bostadsmarknad som fungerar och en bostadspolitik som ger alla människor rätt till en bostad.

 

Jana Nilsson (S)

Oppositionsråd i Varberg

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-29 13:04