En egen dator till alla elever

För oss socialdemokrater är det viktigt att alla elever får samma möjligheter och förutsättningar att kunna ta del av den digitala tekniken och utveckla den digitala kompetensen tillsammans med lärarna. Detta var en av våra viktigaste valfrågor pga av att vi ser att den digitala kompetensen är helt nödvändig i dagens samhälle och att våra elever lär sig använda datorteknikens möjligheter men också hantera dess risker. Att kritiskt förhålla sig till all den information som finns på nätet och lära sig söka, sortera, använda och värdera information är oerhört viktigt. Genom denna satsning kommer alla elever att ha samma förutsättningar till att hämta in och ta del av den kunskap som har betydelse för deras utbildning och skolan rustar elever för livet i det digitala samhället.


Målet är att alla våra elever ska nå kunskapsmålen och vi tror att denna satsning kan bidra till det genom att ge helt nya möjligheter till lärande. Elever lär olika och den digitala tekniken öppnar upp för nya sätt att lära som visat sig hjälpa elever med bl a läs- och skrivsvårigheter och förbättrar deras möjligheter att ta del av skolan. Vid de utvärderingar som gjorts bla i Falkenberg tycker eleverna att de är mer motiverade, samarbetar mer och att de lär sig bättre, vilket även dess lärare instämmer i! Forskningsresultat har också visat att skrivförmågan förbättrats för elever som har fått tillgång till egen dator då lusten och modet att skriva har ökat.


Lärarna är avgörande för att denna satsning skall lyckas och därför är det prioriterat att satsa på kompetensutveckling så att de kan använda IT som lärande verktyg som stimulerar och motiverar eleverna ännu mer. I en insändare nyligen av Göran Andersson, lärare i Varberg, lyfter han fram önskemål om att satsa på projektorer och webbkameror i skolorna, vilket också finns med i en-till-en satsningen, då det inte enbart är en egen dator till eleverna som skapar förutsättningar för att införa den digitala tekniken i våra skolor.


Vi socialdemokrater tycker att det är oerhört glädjande att barn- och utbildningsnämnden gemensamt beslutat att alla våra elever från årskurs 6 i grundskolan till gymnasiet årskurs 3, samt motsvarande i särskolan, får en egen dator och att den sk en-till-en satsningen nu kommer att genomföras i Varberg!

Vice ordförande (S) Jeanette Qvist med övriga ledamöter i s-gruppen

2011-02-18

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:38