Heltid är en förutsättning för välfärden!

Vi ska aktivt arbeta för att göra välfärdsjobben attraktiva, både för dagens medarbetare men också för våra framtida medarbetare. Som medarbetare inom välfärdssektorn så ska du kunna försörja dig på ditt jobb genom en heltidsanställning, du ska också ha en god arbetsmiljö med verkliga förutsättningar för att faktiskt orka och kunna arbeta heltid.

För ett år sen gjorde vi ett handslag med moderaterna när det gäller rätten till heltid inom nuvarande region. Arbetet påbörjades under valrörelsen och har successivt börjat märkas i våra verksamheter. Vi vet att detta inte är enkelt att införa. Det kommer krävas en hel del nytänkt och öppenhet till nya lösningar men vi är övertygade att det går att genomföra.

Vi ville ta ytterligare krafttag i denna fråga genom att i regionstyrelsen inriktningsbeslut peka ut behovet att säkerställa strategier för att långsiktigt och hållbart införa heltid som norm i Region Halland. Besvikelsen och förvåningen blev stor när den moderatledda majoriteten gick emot detta förslag. Varför, frågar vi oss!

Att det arbetas i frågan redan är inte skäl nog, vi vet alla att när det gäller större förändringar så krävs det tydlighet både att peka ut färdriktningen men också uthållighet för att säkerställa att förändringen blir verklighet så som vi vill se den.

Denna fråga är större än de 555 medarbetare som har meddelat att de är intresserade av en heltidstjänst. Det handlar om hur vi klarar de framtida pensionsavgångarna, då räcker det inte att ha som mål att vara en attraktiv arbetsgivare på pappret. Vi måste kunna visa på riktigt att söker du jobb i Region Halland då får du både en god arbetsmiljö och en anställning som du kan leva på.

För i Halland där är visionen: Bästa livsplatsen, en vision för alla!

Per Persson (s)

Lise-Lotte Bensköld-Olsson (s)

2011-02-24

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:36