Ang simskolan, replik på Johan örjes

Kommentar till Johan Örjes artikel 18 juli i HN.

Utbildning

För att nå godkänt i ämnet idrott och hälsa i åk 6 måste man bl a kunna simma 200m varav 50 m ryggsim.

Ibrahim Baylan (s) utbildningspolitisk talesman vill att det skall bli obligatoriskt för alla kommuner att erbjuda intensivkurser i simning för elever åk 6-9 i  anslutning till somrarnas terminsslut.
För elever som inte når målen skall sommarskola vara obligatorisk. Baylan vill även att staten
bidrar med resurser.

Detta är ett välkommet förslag, då det är många elever i Sverige som inte når detta mål i åk 6.
Detta sätter press på kommunerna.

Johan Örjes ondgör sig över detta förslag och menar att staten inte skall lägga sig i. Han
menar att visst är sommarsimskola bra även simundervisning under skolåret, men extra statliga pengar finns ingen anledning att ge.

Johan Örjes inställning är ju alltid något, men med kunskap om att i Malmö lämnar 16,4 procent högstadiet utan att kunna simma är Johan Örjes inställning inte dagsaktuell.
Även i Stockholm har simkunnigheten kartlagts. 875 elever av 22000 elever kan inte
simma.
Sämst är simkunnigheten på skolor i socioekonomiska svaga områden.

Betyget i idrott och hälsa är livsviktigt. Det går inte att avfärda så lätt som Johan Örjes gör.


Marianne Johansson (s)

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-25 09:43