Replik på Göran Alms debattinlägg 27 januari

Du skriver: " Medborgarna lever i en skendemokrati, eftersom i praktiken inga valmöjligheter erbjudits i denna fråga bland partierna" Frågan det gäller är järnvägsfrågan tunnel eller alternativt ytläge.

Som det ser ut i Varbergs kommunfullmäktige är det två partier Spi och Sd som är mot tunnelalternativet. Övriga partier är för en tunnel och detta sedan länge. Spi har sedan en tid drivit frågan om folkomröstning när det gäller alternativen, men har inte fått övriga partier med sig. Jag håller inte med dig om att detta är skendemokrati.

Du skriver också :för att bygga ett fungerande samhälle krävs en genomtänkt infrastruktur. Jag håller med om det. Hela samhällsbygget kräver långsiktig planering och långsiktiga såväl som snabba beslut. Samhällsbygge är komplext och tar tid och det blir aldrig  klart. Samhällsbygge ställer stora krav och kunskaper på alla ansvariga aktörer: politiker, tjänstemän med flera kompetenser.

Det fordras visionära politiker och det fordras visionära medborgare. Det fordras också och förutsätter en levande och fri samhällsdebatt, som också leder till att man i fria val har rösträtt och kan rösta på olika partier och deras idéer.

Jag vill också säga att demokrati och samhällsbygge är svårt och komplext.

Jag håller också med en man från Thailand.Jag såg honom i en nyhetssändning på Tv häromdagen. Han var för demokrati och fria val. ( Det finns ju krafter i Thalland som vill avskaffa demokratin.) Denne man sa:en person en röst är en mänsklig rättighet.

Marianne Johansson
socialdemokratisk kommunpolitiker i Varberg

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-03 09:08