Svar på Anders Feymarks debattartikel i VP 6/2

I din debattartikel försöker du åter lura i Varbergsborna att en röst på er innebär att det inte blir någon tunnel. Du antyder att det blir mycket billigare att bygga i öster. Du påstår att vi skall bygga en giftdeponi vid Getterön. Inget av detta stämmer.

En röst på er innebär inte att arbetet med tunneln avslutas och byggs vid motorvägen. Besluten är fattade och kommer inte att ändras. Trafikverk, regering, region och kommun är överens och nu pågår förberedelserna för byggnationen.

Kostnaden för det nya dubbelspåret beräknas till ca 3 mdr kr, men självklart skulle även ett spår utanför staden kosta väldigt mycket. En järnväg i öster skulle innebära många fler km nytt spår, troligen nya tunnelgenomföringar, befintlig byggnation skulle behöva rivas, stora delar av redan genomförd utbyggnad av spåret skulle bli oanvändbart, det skulle medföra stora problem med anslutning av Viskadalsbanan. Allt detta skulle kosta väldigt mycket pengar. Exakt hur mycket har naturligtvis inte utretts eftersom det inte är aktuellt att bygga på det viset, men det är nog inte helt osannolikt att det skulle blivit dyrare än den beslutade tunneln.

Det skall självklart inte byggas någon ny giftdeponi efter järnvägen. Däremot finns det en del avfall som är giftigt på gamla dumpen. Det material som är giftigt kommer att tas bort och gå till destruktion. Bara det material som myndigheterna bedömer som ofarligt får användas för att göra området fint och tillgängligt. Detta innebär betydligt mindre, inte mer giftigt avfallsmaterial i området.

När det gäller byggandet av en station i Värö, en utbyggd väg 41 och bostäder i hamnen så är det inte er fråga, utan en uppfattning som de flesta partier i fullmäktige sedan länge uttryckt sitt stöd för.

Jana Nilsson, Socialdemokratiskt kommunalråd

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-20 17:31