Synpunkter på representativ demokrati ang Kurt Olofssons debattartikel 10 oktober

Sverige är en representativ demokrati vilket betyder att vi medborgare röstar på personer som  föreslås av olika partiorganisationer. Vi röstar alltså på olika partier.

De föreslagna personerna i partiet representerar partiernas olika åsikter och ställningstaganden i en mängd frågor.Detta är inte statiskt endast vid val. Mellan valperioderna har alla medborgare möjlighet att påverka frågor som dyker upp och är angelägna.Då vänder  medborgarna sig till den person och det parti man sympatiserar mest med och framför sina åsikter. Som representant för partiet skall åsikten eller förslaget diskuteras inom partiet ifråga.

Självklart kan man som enskild medborgare, grupp eller parti inte alltid få gehör för sitt förslag eller åsikt.Det ligger i demokratins begrepp.

Överlag tycker de svenska medborgarna att representativ demokrati är att föredraga framför andra styrelseskick. Detta kan man utläsa av riksdagsvalet 2010 då 84.63% av rikets medborgare röstade. En uppgång med 2,64% från valet 2006. I Varberg röstade 84.54% i kommunvalet och Falkenberg röstade 82,12%. Detta var en uppgång vardera med ungefär 2% från valet 2006.

Marianne Johansson
socialdemokratisk kommunpolitiker i Varberg

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-03 09:11