Vad vill vi socialdemokrater med fritidsverksamheten i Varberg?

Insändare Hn 20140603, svar till Madelene Eriksson, Lärarförbundet

I din debattartikel lyfter du hur situationen ser ut i Varbergs kommuns fritidsverksamhet med stora barngrupper, låg personaltäthet, svårigheter att bedriva kvalitativ verksamhet och sämre arbetsmiljö för personal med ökade sjukskrivningar och ställer frågan: Vad vill ni politiker med fritids?

Som svar kan jag bara säga att jag är bekymrad och inte nöjd med hur förutsättningarna ser ut idag för fritids i Varbergs kommun!  Jag representerar socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden i Varberg och vårt mål för fritids är att utveckla verksamheten så att det blir en trygg plats för alla barn samt en resurs för lärande och utveckling för varje enskild elev. För att detta ska kunna bli verklighet måste fritidsgrupperna minska och personaltätheten öka. På många ställen behöver även lokalerna och miljön anpassas för att svara upp mot kraven på en modern och kvalitativ fritidsverksamhet. Detta har vi antagit som mål i vårt utbildningspolitiska dokument för hela Halland 2013 -2017, så vad vi vill är klart.

Som förälder vet jag också hur viktig och omtyckt verksamheten är för många barn och blir ledsen när jag hör att föräldrar tvingats gå ner i arbetstid för att deras barn inte trivts. Anledningar har bl a varit att det inte känts tryggt pga stökig miljö och många vikarier, inte anpassad verksamhet till äldre barn och helt enkelt inte kul. Men alla föräldrar har inte den möjligheten! För oss ska fritids vara platsen där våra barn kan leka och ha kul men också läsa läxan i en lugn vrå efter skolan och dessutom få hjälp av en vuxen. Ett ställe där några kan krypa ner och spela spel eller läsa en bok och där varje barn vet att de är trygga därför att det finns vuxna som ser dem. Vi tror också att om detta hade fungerat bättre skulle fler barn med sämre förutsättningar fått betydligt bättre möjligheter att genomföra sin skolgång på ett bra sätt och därmed gå ur skolan med godkända resultat. För oss är fritids en tillgång som kan nyttjas bättre.

Även i barn- och utbildningsnämnden har vi de senaste åren föreslagit att nämnden ska ha ett mål kring fritids. Vi har föreslagit: "Fritidshemmen är en kreativ och meningsfull omsorg som stödjer barnens utveckling och lärande". Detta har borgarna sagt nej till. Under 2012 initierade vi en utredning kring de ökade vistelsetiderna i fritids och fick svar från förvaltningen att det behövdes mer pengar för att hålla kvaliteten. Detta påpekade vi saknades i borgarnas budget som verkar "glömt" fritidsverksamheten. I vårt budgetförslag 2014 (och tidigare) har vi föreslagit mer pengar till både förskolan och fritids med 5 miljoner för att påbörja en förstärkning av personal och att minska barngrupperna. Denna inriktning kommer vi hålla fast vid om vi socialdemokrater får förtroendet att ta över det politiska styret i Varberg efter höstens val!

Jeanette Qvist, socialdemokraterna, vice ordf. barn- och utbildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-09 11:06