Insändare om Varbergstunneln och Västra centrum i Varberg

I den nu pågående debatten om Varbergstunneln försöker man föra Varbergsborna bakom ljuset. Det är faktiskt så att besluten om tunneln är fattade på alla nivåer och i mycket stor enighet. Debatten har pågått under 25 års tid där argument för och emot har brutits, men nu efter alla dessa år är de slutliga besluten fattade. Järnvägen kommer att dras i en tunnel under Varberg.

Jag har suttit i fullmäktige och kommunstyrelsen under hela den period som vi har diskuterat var ett nytt dubbelspår skall läggas. Det har under denna process varit en mycket öppen diskussion. Vi är många som i valrörelser och även mellan valen deltagit i många diskussioner och debatter i frågan. Vid varje val har Varbergsborna ändå valt att rösta på partierna som förespråkat tunnel.

Många beslut har tagits i frågan. Varje gång frågan varit uppe i kommunen har en stor majoritet röstat för dubbelspår i tunnel. I Regionen har full enighet rått. Trafikverket har aldrig förespråkat ett östligt alternativ. Regeringen tog i våras beslutet om tillåtlighet med starkt stöd av oppositionen. Skälen till denna breda enighet är naturligtvis att fördelarna av en placering i tunnel starkt överväger nackdelarna.

Om vi istället ser framåt så har vi nu en unik möjlighet. Hur skall vi utforma de stora områden som tunnelbygget och den framtida flytten av hamnen ut mot Getterön frigör? Tänk att vi nu får möjlighet att nyanvända hela det gamla hamnområdet och bangården. Jag har vid något tillfälle kallat detta för Varbergsbornas ”finrum” och det är precis så det kan bli om vi gemensamt vill.

Nuvarande strandpromenad från Kåsa, runt Fästningen och fram till småbåtshamnen är fantastisk och för många det finaste som finns i vår stad. Tänk en förlängning av strandpromenaden utmed hela nuvarande hamnkajen ända ut mot fågelreservatet. Skall vi ha småbåtshamn där färjan ligger idag? Skall vi bygga en vattenspegel in mot nuvarande järnvägsstation? Kan vi hitta en spännande verksamhet ute på nocken? Hur skall parker och aktiviteter för alla utformas mellan bostadshus, handel och restauranger i området?

I vår kommer en dialog att genomföras där alla idéer är välkomna. Nu är möjligheten att lägga förslag på hur området skall utformas, inte när planerna börjar färdigställas.

 

Jana Nilsson

Socialdemokratiskt kommunalråd i Varberg

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-13 15:22