Gymnasieskolan

Insändare

Nyligen beslutade den moderatledda majoriteten i Varberg att säga nej till vårt förslag om pengar för att minska konsekvenserna av de besparingar som genomförs på Peder Skrivares gymnasieskola.

Situationen för PS skolan är mycket tuff. Då elevantalet sjunker kraftigt under ett antal år, ställs stora krav på att skolan måste anpassa sin verksamhet. Problemet är att de nedskärningar som görs får orimliga konsekvenser. Program läggs ned, utlovade utbildningsresor tas bort, stora och snabba förändringar i organisation och arbetstid för lärare genomförs. Risken är stor att besparingarna även slår mot grundskola och förskola.

Besparingskravet i år är knappt 20 miljoner och mer kommer de närmaste åren. Vårt förslag var att anslå 5 miljoner i år och 10 miljoner nästa år för att mildra konsekvenserna.

Samtidigt behandlades en ansökan från Plusgymnasiet att få starta ett tekniskt och ett ekonomiskt program i Varberg. Dessa finns idag på PS. Skolinspektionen som beslutar om friskolor får startas, måste fråga berörd kommun om det innebär några ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser. Barn- och utbildningsnämnden svarade att en start av dessa program får stora konsekvenser för kommunen. Den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen ändrade svaret och säger att det inte får några konsekvenser på lång sikt.

För oss är det ofattbart. Att först säga nej till mer pengar till gymnasieskolan och sedan säga ja till nästan 150 nya platser i en friskola är helt fel. Det är tydligt att inriktningen är en allt snabbare privatisering av kommunal verksamhet i Varberg, utan hänsyn till konsekvenserna. Vi vill istället att när botten är nådd och utvecklingen vänder skall vi ha ett starkt PS med möjlighet att utvecklas.

Vi Socialdemokrater sa nej till borgarnas förslag. Vi har reserverat oss till förmån för förvaltningens skrivelse och denna kommer att följa med vår reservation upp till skolinspektionen.

 

Jeanette Qvist (S), vice ordförande barn- och utbildningsnämnden

Jana Nilsson (S), vice ordförande kommunstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-29 13:02