Replik - Elprisområden

Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheims (m) svar till oss om problemen med elpriserna är i stort sätt ett ickesvar. Vi vet att Regionen tillsammans med Sydsam lämnat en skrivelse till regeringen, men detta gjordes ju redan i samband med att vi hade förra debatten om att elprisområdena skulle få stora konsekvenser för Halland. Detta var i samband med svaret på Roland Adlers interpellation för över ett år sedan. Redan innan denna skrivelse hade regeringen deklarerat att de skulle investera i överföringsledningar för att få ner priserna. Dessa investeringar pågår förvisso, men är utlagda under väldigt lång tid och inget har hänt för att snabba upp detta, trots att behoven är akuta. Inget har heller hänt för att minska skillnaderna i elpriser mellan olika områden under denna tid, mer än att en rapport nu tydligen är på väg fram. Det som däremot händer är att elintensiva industrier lägger ner eller kraftigt drar ner sin verksamhet i bl.a. Halland.

Företagaren Eric Anderzon i Gnosjö, berättade nyligen i Rapport, att det kunde skilja upp till en miljon mellan två mindre företag som låg 200 meter från varandra, men på olika sidor av elområdesgränsen. Allt detta borde innebära fortsatta kraftig kritik och krav på åtgärder på en regering som just nu drar frågan i långbänk. Visst tar politiska processer tid, men när det är kris kan man inte som Gösta Bergenheim, använda strategin ”vänta och se”. Den strategin kommer att drabba alla hallänningar genom dyrare boenden, affärs- och industriell verksamhet. Den borgerliga majoriteten i Region Halland och Sydsam borde dessutom använda sina riksdagsledamöter för att påverka, men vad vi sett har inga riksdagsmän från alliansen i Halland agerat. Det har däremot de Socialdemokratiska ledamöterna försökt göra, men de har tyvärr inte fått någon respons från den Moderatledda regeringen.

Jana Nilsson (S)
Kommunråd Varberg
Ledamot Region Fullmäktige
Roland Adler (Fp)
Ledamot Region Fullmäktige

2013-03-27

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:42