Replik ang hög arbetslöshet

Henrik von Sydow och Jörgen Warborn skriver att för Moderaterna är jobben viktigast. De påstår, att utanförskapet har minskat och att sysselsättningen ökat i landet, tack vare jobbskatteavdrag. Det är de ganska ensamma i landet att tro på.

Faktum är att antalet långtidsarbetslösa har mer än fördubblats under de senaste fem åren. Omkring 75 000 personer är utförsäkrade ur sjukförsäkringssystemet och saknar ekonomisk trygghet. Nästan 30 000 arbetslösa är inskrivna i Fas 3, som är landets största arbetsgivare idag. Dessutom får två av tre arbetslösa ingen arbetslöshetsersättning, istället tvingas 120 000 personer att leva på socialbidrag.

Den höga arbetslösheten drabbar framför allt unga. Nästan var fjärde ungdom saknar ett jobb att gå till. I Halland är ungdomsarbetslösheten något lägre än i övriga landet, men i januari var 2 680 unga utan arbete och varslen ökar nu i snabb takt. I Europa har Sverige länge legat i toppen av denna dystra statistik, utan att regeringen gör något.

Framtidsutsikterna är inte särskilt ljusa när antalet utbildningsplatser har skurits ner. Ungdomarna behöver höja sin kompetens för att får in en fot på arbetsmarknaden. I stället för skola går Varbergsbornas skattepengar till riskkapitalbolag, som skickar pengarna till sina hemliga konton i länder, där de slipper insyn.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb. Välfärd och tillväxt kräver en hög utbildningsnivå i hela befolkningen. När företag inte kan hitta personal med rätt kunskaper kan vi inte stå och se på. Ska människor kunna få jobb, behövs stora satsningar på utbildning och höjd kompetens. Därför är utbildning grunden i Socialdemokraternas jobbpolitik och vi väljer att investera nära 5 miljarder i utbildning i år.

Vi måste börja med en skola där alla barn lyckas. Men kunskapsresultaten i skolan har nu sjunkit fem år i rad. Också skillnaderna mellan olika elever ökat. Trots de försämrade skolresultaten satsar regeringen inte på skolan. Regeringen prioriterar sänkt krogmoms för mer än 5 miljarder kronor före skolan. Vi socialdemokrater tycker barn och ungdommars utbildning är viktigare än sänkt krogmoms.

Regeringens arbetslinje har misslyckats. Vi har allt fler arbetslösa. Långtidsarbetslösa och sjuka står ännu längre från arbetsmarknaden, utan att kunna försörja sig. Värst av allt är, att regeringen inte har några som helst idéer om hur jobben i landet kan öka.

För övrigt känner Henrik von Sydow, som ordförande i Skatteutskottet, väl till våra skatteförslag.

 

Adnan Dibrani, riksdagsledamot (S) och Jana Nilsson, oppositionsråd (S)

120225

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-29 13:05